ftvlogo2.jpg (46120 bytes)                 Future TV

    Sisältö

Tutkimussuunnitelma


Tutkimustyö sisältää kolme hiukan päällekkäistä tutkimusaluetta

1. Ohjelmistorakenne

2. Systeemirakenne

3. Interaktiiviset palvelut ja käyttäjät

Ohjelmistorakenne-moduulin tarkoitus on tutkia esiintulevia digitaalisen television
ohjelmistorajapintoja(API) kuten OpenTV, HTML, JAVA ja MHEG-5. Olemassa olevan
ohjelmiston ja itsekehitetyn ohjelmiston varaan tullaan rakentamaan demonstraatio-alustoja
erikseen jokaiselle ohjelmistorajapinnalle. Myöhemmin kyseisiä alustoja tullaan käyttämään
vertaileviin tutkimuksiin. Eri käyttömahdollisuuksia elektroniselle ohjelma-oppaalle (EPG)
tullaan myös tutkimaan.

Systeemirakenne-moduulissa keskitytään tutkimaan video- ja palvelutietokantoja, laskutusta, paluukanavan rakennetta ja skaalautuvaa videokoodausta. Nämä komponentit tulevat luomaan alustan heterogeenisiä verkkoja ja palveluja käyttävälle interaktiiviselle televisiolle.

Kolmannen moduulin tutkimukset keskittyvät kokeilupalvelujen rakentamiseen interaktiiviseen
televisioon. Palveluja tullaan ensin tutkimaan niitten teknisen toimivuuden pohjalta. Seuraavaksi
mitataan palvelujen käytettävyyttä. Lopuksi arvioidaan palveluja kuluttajatutkimuksen keinoin.-TKK:n kotisivu-   -TLM:n kotisivu-   -Etsi-
Tätä sivua on viimeksi päivitetty 11.11.1998
URL: http://www.tcm.hut.fi/Tutkimus/future-tv/