TeSSA [in english] | Internal | Publications | Links | Contact | Jory  

TeSSA3

- Telecommunications Software Security Architecture

TeSSA 3 perustuu sitä edeltäneissä TeSSA- ja TeSSA 2-projekteissa kehitettyihin sertifikaattikonsepteihin. Aikaisemmissa hankkeissa epäluotettavia verkkoja, kuten Internetiä, varten luotu tietoturva-arkkitehtuuri on vahvana pohjana nykyiselle projektille. Arkkitehtuuri on toteutettu valtuussertifikaatteja käyttäen. Tämän vuoksi se tukee anonyymiä toimintaa, valtuuksien delegointia ja dynaamista hajautettua turvapolitiikan hallintaa. Toteutettu arkkitehtuuri on osoittanut pystyvänsä muuntautumaan erilaisiin tarpeisiin. Esimerkkejä tästä ovat hajautettu pääsynhallinta Java 2: lla, turvapalveluiden toteutus CORBA:lla, sekä turvallinen vaihtoehto luottokorteille.

Kaikki tutkimussuunnitelmat vuodelle 2000 ovat yhteydesssä seuraaviin hallitseviin teemoihin:

  • Henkilökohtainen liikkuvuus -osio käsittää ongelma-alueita, jotka liittyvät ad hoc verkkojen turvallisuuteen ja paikkatietoa hyödyntäviin turvallisuuspalveluihin.
  • Yksityisyys -osiossa tutkitaan loppukäyttäjän tarpeita yksityisyyteen ja toteutetaan yksityisyyttä parantavia palveluita.
  • TeSSA-arkkitehtuuria käytetään perusteknologiana erilaisten demonstraatioiden toteuttamiseen. Arkkitehtuuria on myös tarkoitus laajentaa tukemaan laajempaa määrää erilaisia sovelluksia.

Yksityiskohtaisempaa informaatiota on saatavissa vain englanniksi.


-Contact- -TML kotisivu- -Etsi-
Sivusta vastaa Laura Lehtola, Email: llehtola@tml.hut.fi (13.6.2000).
URL: http://www.tml.hut.fi/Tutkimus/TeSSA/indexs.html